Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Välkomna till Kommunförbundets Välfärdskonferens

Under konferensen, som ordnas den 18 mars 2016, görs nedslag i olika utmaningar som den offentliga välfärdssektorn står inför. Denna mötesplats blir ett forum för politisk dialog och erfarenhetsutbyte - så att vi tillsammans kan stå ännu bättre rustade inför framtiden.

Dagen riktar sig till beslutsfattare, politiker och ledare i kommunerna. Medverkande är, bland andra: 
Annika Strandhäll
Johan Höök
Lars Stigendal

Kommunförbundet söker en Utvecklingssamordnare

Vi söker dig som vill vara med och stärka det länsgemensamma utvecklingsarbetet och samverkan inom socialtjänsten samt närliggande hälso- och sjukvård. Utvecklingsarbetet sker huvudsakligen inom i samverkan prioriterade fokusområden, i de nätverk som området har.

För tjänsten krävs utbildning som sjuksköterska eller socionom med vidareutbildning inom äldreomsorgen/hälso-och sjukvården.

Tjänstens omfattning är 100 procent, tillsvidare.

Grundläggande projektledarutbildning

En anpassad utbildning för dig som arbetar eller kommer att arbeta med utvecklingsprojekt i rollen som projektledare i din kommun. 

Målet med utbildningen är att du ska ha fått grundläggande kunskaper och praktisk träning i att använda verktyg för att självständigt kunna driva utvecklingsprojekt inom din kommun med utgångspunkt från projektmodellen. Målet är också att du ska känna dig trygg i rollen som projektledare, så att du kan motivera projektmedlemmarna och skapa effektiva projektgrupper. Kursstart 15 mars!

Kontakta oss