Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå kraftsamlar för att vända utsatta EU-medborgares situation

I hela Sverige ses en stor ökning av EU-medborgare som lever i en utsatt situation. Den synligaste gruppen är de som försörjer sig genom tiggeri. Projektet Make Sense - Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige syftar till att skapa bättre framtida förutsättningar för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i norra delen av Sverige.
Solel ökar i länets kommuner

I Västernorrland fanns 1 januari 2015 totalt 95 solelanläggningar anslutna till elnätet. Tillsammans levererar de en effekt av cirka 915 kW solel per år vilket motsvarar hushållsel för drygt 200 hushåll per år. Det visar en sammanställning som Energikontor Västernorrland gjort.

Undersökningen visar att Västernorrlands län står för cirka fem procent av den svenska marknaden. Läs mer nedan!

Barns brukarmedverkan - Västernorrlandsmodellen

Kommunförbundet Västernorrland har tillsammans med Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik och Bräcke kommun utvecklat en enkel och effektiv modell - Västernorrlandsmodellen - för att ta tillvara, barn och ungdomars erfarenheter av att möta socialtjänsten. Modellen bygger intervjuer med barn och unga som haft kontakt med socialtjänsten och frågar om deras erfarenheter av mötet och deras idéer om hur det skulle kunna bli bättre.

I filmklippet nedan kan ni höra mer om hur modellen används och vilka resultat som den kan ge.

Kontakta oss