201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Årets möte genomfört

Styrelse, ombud och presidier erbjöds att under Årets möte med Kommunförbundet ta del av aktuella föreläsningar och även diskutera framtidsfrågor för Västernorrland. Deltagarna fick även en inblick i det arbete som Kommunförbundet bedriver tillsammans med kommunerna och regionala aktörer för att utveckla välfärden. 

Vi följde upp 2015 års verksamhet och fastställde planeringen för 2016. Följ länken nedan för att ta del av material från föreläsningar och diskussioner från den 17 mars!

Nätverk med inriktning på långsiktiga hållbarhetsfrågor

Ett nätverk med inriktning på långsiktiga hållbarhetsfrågor har startats. Kommunpolitiker och Landstinget är med i rådet, vars syfte är att:
• Utgöra en politisk referens- och beredningsgrupp för strategiska hållbarhetsfrågor i länet
• Öka länets fokusering på samordning och prioritering av åtgärder inom klimat- och hållbarhetsområdet
• Stärka länets miljöprofil och marknadsföra miljö- och hållbarhetsarbetet
• Initiera kommungemensamma projekt
• Utgöra en plattform för Sekom Y 
• Erbjuda omvärldsbevakning och kunskapsutveckling för politiker

Utveckla dina projektledarkunskaper, 23-24 maj

Tillsammans med Good Decision bjuder vi in dig för att utveckla dina kunskaper i projektarbete. Sedan 2009 har vi utbildat närmare 500 personer inom projektledning, retorik samt beställar- och styrgruppskompetens. Utbildningar som fått väldigt goda omdömen från kursdeltagarna.

Deltagarna får ta del av erfarenheter och verktyg för att skapa framgångsrika presentationer inom och utom projekt. Var och en av deltagarna kommer att få möjlighet att genomföra minst en presentation med utgångspunkt från en beprövad metod.

Kontakta oss