Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Välkomna till Kommunförbundets Välfärdskonferens

Under konferensen, som ordnas den 18 mars 2016, görs nedslag i olika utmaningar som den offentliga välfärdssektorn står inför. Denna mötesplats blir ett forum för politisk dialog och erfarenhetsutbyte - så att vi tillsammans kan stå ännu bättre rustade inför framtiden.

Dagen riktar sig till beslutsfattare, politiker och ledare i kommunerna. Inbjudan och fullständigt program kommer senare.

Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå kraftsamlar för att vända utsatta EU-medborgares situation

I hela Sverige ses en stor ökning av EU-medborgare som lever i en utsatt situation. Den synligaste gruppen är de som försörjer sig genom tiggeri. Projektet Make Sense - Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige syftar till att skapa bättre framtida förutsättningar för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i norra delen av Sverige.
Sheila och Madeleine blev promoverade vid Mittuniversitetets akademiska högtid

Fredagen den 9:e oktober hölls Mittuniversitetets akademiska högtid för 2015, denna gång i Sundsvall.

En högtid då man under högtidliga former uppmärksammar uppnådda vetenskapliga framsteg och framgångar. Denna gång uppmärksammades, bland andra, Sheila Zimic och Madeleine Blusi som båda är anställda vid FoU Västernorrland.

Kontakta oss